ירושלים אשרייך

תאריך שעה יום מיקום רכישה
7.5 20:00 ב' אולם

שמואל אלבז, מנצח
אנסמבל מטרוז' לוד, כלים מסורתיים
זמרים ופייטנים, יפורסמו
פיוטי ערגה וגעגועים לציון ולירושלים שנכתבו
ע"י משוררי תקופת תור הזהב בספרד וכן פיוטים
מהעת החדשה.
עיבודים סימפוניים חדשים לנכסים התרבותיים
שנשתמרו במהלך הדורות.