טרום בכורה

תאריך שעה יום מיקום רכישה

מגוון רחב של סרטי איכות
הקרנת סרטים חדשים טרם
יציאתם לבתי הקולנוע. הסרטים
מלווים בהרצאה עם מיטב המרצים.
הרצאה ב-20:00
הקרנת הסרט ב-20:30.